Hur fungerar IPTV?

IPTV använder IP (Internet Protocol)-nätverk för att överföra TV-signaler. Innehållet konverteras till IP-paket och levereras via internet till användarens enhet. Dessa paket samlas sedan ihop och visas på skärmen. IPTV kan levereras på olika sätt, som unicast (en-till-en) eller multicast (en-till-många) strömning.